5 Buton ile 4 Led Yakmak

Şimdiki uygulamamızın asıl amacı bir önceki uygulamada öğrendiğimiz if-else komutlarını geliştirmek.Uygulamanın  şemasının Fritzing üzerindeki görünümü aşağıdaki gibidir.

Ama yine de temel olarak anlatalım.

Şekildeki gibi bağlantılar kurulduğunda ;

Buton1 ‘e basıldığında;

led1-led2

Buton2’ye basıldığında;

led2-led3

Buton3’e basıldığında;

led1-led3

Buton4’e basıldığında;

led1-led3

led2-led4

led1-led2-led3-led4

Buton5’e basıldığında;

led1-led2

led2-led3

led3-led4

led1-led2-led3

led2-led3-led4

led1-led2-led3-led4

yanmalıdır.

Bu uygulamamızı yapabilmek için gereken malzemeler şu şekildedir;

  • 4 adet 220Ω lık direnç
  • 5 adet 10kΩ lık direnç
  • jumper kablo
  • board
  • arduino uno
  • 5 adet buton
  • 3 adet led

Yaptığımız uygulamanın sonucu aşağıdaki videodaki gibidir.

Yaptığımız uygulamanın yazılımı aşağıdaki gibidir.

int buton1 = 2;
int buton2 = 3;
int buton3 = 4;
int buton4 = 5;
int buton5 = 6;

int led1 = 8;
int led2 = 9;
int led3 = 10;
int led4 = 11;

int buton1durumu;
int buton2durumu;
int buton3durumu;
int buton4durumu;
int buton5durumu;

void setup()
{
pinMode(buton1 , INPUT);
pinMode(buton2 , INPUT);
pinMode(buton3 , INPUT);
pinMode(buton4 , INPUT);
pinMode(buton5 , INPUT);

pinMode(led1 , OUTPUT);
pinMode(led2 , OUTPUT);
pinMode(led3 , OUTPUT);
pinMode(led4 , OUTPUT);
}

void loop()
{
buton1durumu = digitalRead(buton1);
buton2durumu = digitalRead(buton2);
buton3durumu = digitalRead(buton3);
buton4durumu = digitalRead(buton4);
buton5durumu = digitalRead(buton5);

if (buton1durumu == HIGH)
{
digitalWrite(led1 , HIGH );
digitalWrite(led2 , HIGH );
}
else if (buton2durumu == HIGH)
{
digitalWrite(led3 , HIGH);
digitalWrite(led2 , HIGH);
}

else if (buton3durumu == HIGH)
{
digitalWrite(led1 , HIGH);
digitalWrite(led3 , HIGH);
}
else if (buton4durumu == HIGH)
{
digitalWrite(led1 , HIGH);
digitalWrite(led3 , HIGH);
delay(250);
digitalWrite(led1 ,LOW);
digitalWrite(led3 ,LOW);
delay(250);
digitalWrite(led4 , HIGH);
digitalWrite(led2 , HIGH);
delay(250);
digitalWrite(led2 ,LOW);
digitalWrite(led4 ,LOW);
delay(250);
digitalWrite(led2 , HIGH);
digitalWrite(led1 , HIGH);
digitalWrite(led3 , HIGH);
digitalWrite(led4 , HIGH);
delay(250);
digitalWrite(led1 ,LOW);
digitalWrite(led3 ,LOW);
digitalWrite(led2 ,LOW);
digitalWrite(led4 ,LOW);
delay(250);
}
else if (buton5durumu == HIGH)
{
digitalWrite(led1 , HIGH);
digitalWrite(led2 , HIGH);
delay(200);
digitalWrite(led1 , LOW);
digitalWrite(led2 , LOW);
delay(200);
digitalWrite(led3 , HIGH);
digitalWrite(led2 , HIGH);
delay(200);
digitalWrite(led3 , LOW);
digitalWrite(led2 , LOW);
delay(200);
digitalWrite(led3 , HIGH);
digitalWrite(led4 , HIGH);
delay(200);
digitalWrite(led3 , LOW);
digitalWrite(led4 , LOW);
delay(200);
digitalWrite(led1 , HIGH);
digitalWrite(led2 , HIGH);
digitalWrite(led3 , HIGH);
delay(200);
digitalWrite(led1 , LOW);
digitalWrite(led2 , LOW);
digitalWrite(led3 , LOW);
delay(200);
digitalWrite(led4 , HIGH);
digitalWrite(led2 , HIGH);
digitalWrite(led3 , HIGH);
delay(200);
digitalWrite(led4 , LOW);
digitalWrite(led2 , LOW);
digitalWrite(led3 , LOW);
delay(200);
digitalWrite(led4 , HIGH);
digitalWrite(led2 , HIGH);
digitalWrite(led1 , HIGH);
digitalWrite(led3 , HIGH);
delay(200);
digitalWrite(led4 , LOW);
digitalWrite(led2 , LOW);
digitalWrite(led1 , LOW);
digitalWrite(led3 , LOW);
delay(200);

}
else
{
digitalWrite(led1 , LOW);
digitalWrite(led2 , LOW);
digitalWrite(led3 , LOW);
}
}

İYİ ÇALIŞMALAR…

Bilgi için yorum bırakabilirsiniz.

Please follow and like us: