Arduino’nun Besleme Kaynakları

Arduino’nun çalışması için gerekli olan enerji, Arduino’nun farklı besleme girişlerinden sağlanabilmektedir. Arduino’nun farklı besleme girişleri kullanılırken, bu girişe uygulanacak maksimum gerilimin bilinmesi gerekir. Eğer girişe uygulanması gereken gerilimden fazla bir gerilim uygulanırsa, Arduino zarar görebilir.

Arduino’nun USB ile beslenmesi

Arduino’nun USB kablosunu bilgisayarınıza bağladığınızda, Arduino çalışması için gerekli enerjiyi bilgisayarınızdan almaktadır. Bu giriş, Arduino için gerekli enerjiyi sağlarken, aynı zamanda Arduino’nun bilgisayarla haberleşmesini, Arduino’ya yeni kod atılmasını da sağlar.
Yukarıdaki görselde 1 numaralı giriş Arduino’nun USB girişidir. Görselde de görüldüğü gibi bu giriş, yazıcı kablosu olarak tarif edilen USB B girişidir. USB standartlarına uygun olarak tasarlanan bu girişe en fazla 5 Volt gerilim uygulanmalıdır. Eğer bu girişe 5 Volt üzeri bir gerilim uygulanırsa, Arduino zarar görebilir.

Arduino’nun pille çalıştırılması

Arduino harici besleme kaynaklarıyla da çalıştırılabilir. Bunun için Arduino üzerinde birbirine bağlı iki farklı giriş bulunmaktadır. Bu girişlerden ilki, yukarıdaki görselde 2 numara ile gösterilen jack girişidir. Bu girişe 7 ile 12 Volt (önerilen) arasındaki gerilimler uygulanabilir. Bu girişe bağlı regülatör (gerilim düzenleyicisi) ile girişe uygulanan gerilim, Arduino’nun çalışma gerilimine düşürülür.
Arduino üzerinde bulunan ‘Vin’ pini, Arduino’nun jack girişine bağlı bir pindir. Bu pine uygulanan gerilim, Arduino’ya ulaşmadan önce bu pine bağlı regülatör yardımıyla Arduino için uygun gerilime düşürülür. ‘Vin’ girişine 7 ile 12 Volt arasındaki gerilimler uygulanmalıdır. Pilin artı (+) ucu ‘Vin’ pinine bağlandıktan sonra, pilin eksi (-) ucu Arduino’nun ‘GND’ yani toprak ucuna bağlanmalıdır. ‘Vin’ pini yukarıdaki görselde 3 numara ile gösterilmiştir.
Eğer bu girişlere uygulanması gereken gerilimden fazla bir gerilim uygulanırsa, Arduino zarar görebilir.

Arduino’nun 5 Volt pininden beslenmesi

Arduino üzerinde bulunan 5 Volt pini de Arduino’yu beslemek için kullanılabilir. Arduino yaygın olarak bu pinden beslenmese bile, buraya 5 Volt gerilim uygulandığında, Arduino’nun çalıştığı görülmektedir. Bu pine 5 Volt geriliminden fazla bir gerilim uygulanması, Arduino’nun bozulmasına neden olacaktır. Pek tercih edilmese bile, eğer elinizde düzenli olarak 5 Volt gerilim veren bir kaynak varsa, kaynağın artı (+) ucunu Arduino’nun 5 Volt, eksi (-) ucunu da Arduino’nun ‘GND’ yani toprak pinine bağlayarak kullanabilirsiniz.

Bu pin yukarıdaki görselde 4 numara olarak gösterilmiştir.

Please follow and like us: