Aritmetik Operatörler

Aritmetik işlem yapabilmek için aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz.

  • Toplama işlemi için sayi1 + sayi2 ;
  • Çıkarma işlemi için sayi1 – sayi2 ;
  • Çarpma işlemi için sayi1 * sayi2 ;
  • Bölme işlemi için sayi1 / sayi2;

kullanılır.

 

int sayi1 ;

int sayi2 ;

int sonuc ;

sayi1 = 3 ;

sayi2 = 5 ;

sonuc = sayi1 + sayi2 ;

printf (“%d” , sonuc );

Tek tek sayı girmeden de ekrana yazdırabilirsiniz. printf ( ” %d sayisi ile %d sayisinin toplami %d sayisina esittir. ” , sayi1, sayi2, sonuc );  yazılırsa bunun ekrandaki görüntüsü ;

 

 

Please follow and like us: