Const

Const önüne geldiği değişkenin daha sonra değişmesine engel olur. Yani sadece okunabilir yapar ve genelde Pi gibi sabit değerler ile pin tanımlamaları yapılırken  kullanılır.

const float pi = 3.14;
Please follow and like us: