Dijital Giriş/Çıkış

Arduino UNO üzerinde 14 dijital giriş çıkış pini bulunuyor
Bunların 6 tanesi PWM özelliğine sahip
Dijital pinleri kullanmak için önce giriş veya çıkış olarak ayarlanması gerekiyor.
Digital Giriş / Çıkış 1 veya 0 bilgisini Arduino içine almak veya dış dünyaya iletmek için kullanılıyor.
Bir butonun, bir LED’in durumu 1 bitlik bilgi demek (1 veya 0 ,açık veya kapalı )
Arduino dijital pinleri maksimum 40 mA akım sağlayabilmektedir

pinMode(pin_no, INPUT) Giriş olarak kullanmak için
pinMode(pin_no, OUTPUT) Çıkış olarak kullanmak için
Pin_no 0….13

Dijital Çıkış Vermek İçin
digitalWrite(pin_no, HIGH) İlgili pinden HIGH (1) çıkışı verir
digitalWrite(pin_no, LOW) İlgili pinden LOW(0) çıkışı verir

Dijital Giriş Okumak İçin
pin_deger = digitalRead(pin_no) İlgili pinin durumunu
( HIGH (1) veya LOW (0) ) döndürür.

pinMode()  (pin modu)

Belirtilen iğneyi bir giriş INPUT veya çıkış OUTPUT olarak davranacak şekilde yapılandırır.

Arduino 1.0.1 itibariyle INPUT_PULLUP modlu dahili pullup dirençlerini etkinleştirmek mümkündür. Ayrıca, INPUT modu iç pullup’ları açıkça devre dışı bırakır.

Örnek digitalWrite() bölümün altındadır.

digitalWrite() (dijital yazma)

Dijital pime HIGH veya LOW değer yazın.

Pin pinMode() ile bir OUTPUT olarak yapılandırılmışsa, gerilimi karşılık gelen değere ayarlanır:

HIGH için 5V (ya da 3.3V kartlarda 3.3V)  LOW için, 0V (toprak) Pin bir INPUT olarak yapılandırılmışsa, digitalWrite(),  HIGH veya LOW olabilir. Dahili pull-up direnci etkinleştirmek için pinMode() öğesini INPUT_PULLUP olarak ayarlamanız önerilir.

digitalRead() (dijital okuma)

Belirtilen bir dijital pinden, HIGH veya LOW değerini okur.

Please follow and like us: