EKG NEDİR? KALİBRASYON PROSEDÜRLERİ NELERDİR?

Elektrokardiyogram (EKG), kalbin ritmini ve elektriksel aktivitesinin kontrolünü yapabilmek için kullanılabilen bir testtir.Cilde bağlanan sensörlerin yardımıyla kalbin her atımında ürettiği elektrik sinyallerini algılamak amacıyla kullanılır ve bu sinyaller makine tarafından kaydedilir ve bir sorun olup olmadığının tespitinin yapılabilmesi için doktor tarafından incelenir.

  • Aritmiler,( kalbin çok yavaş, çok hızlı ya da düzensiz atması)
  • Koroner kalp rahatsızlıkları,(kalbi besleyen damarların yağlı maddelerin birikimiyle engellenip kesintiye uğraması)
  • Kalp krizleri, (kan tedariklerinin aniden kesintiye uğraması)
  • Kardiyomiyopati (kalp duvarlarının kalınlaşıp büyümesi)

gibi sorunların tespit edilmesinde EKG kullanılır.

EKG Kalibrasyonu

EKG cihazlarında yapılacak olan kalibrasyon işlemi, elektriksel güvenlik testi ve EN 60601-2-27 (Madde 201.12.1.101.1, Madde 201.12.1.101.7, Madde 201.12.1.101.8, Madde 201.12.1.101.15) standardı maddelerinde belirtilen adımlarca yapılmaktadır

Tanımlar

a)Ölçüm Katalog Aralığı: EKG cihazında ölçülen nabız değer aralığını ifade eder.

b)Sinyaller’in Yeniden Üretilebilirliği: Kalibratör’den gönderilen farklı genlik(mV) değerlerindeki EKG sinyalleri ile EKG çıktısından okunan bu sinyal değerlerinin karşılaştırıldığı ölçümdür.

c)Tarama Hızı: Kalibratör’den 2 Hz frekans ve 2 mV genlik değerlerinde üçgen dalga EKG sinyalinin gönderildiği ve bu sinyalin bir periyodundaki tek bir üçgen dalganın başlangıç ve bitiş noktası arasındaki mesafesinin EKG çıktısından hesaplandığı ölçümdür.

d)Frekans Cevabı: Kalibratör’den gönderilen farklı frekans değerlerindeki sinüs dalga EKG sinyalleri ile EKG çıktısından okunan bu sinyal değerlerinin karşılaştırıldığı ölçümdür.

e)QRS Tespiti: Kalibratör’den gönderilen farklı genlik ve genişlikteki EKG bpm değerleri ile EKG cihazından okunan bu bpm değerlerinin karşılaştırıldığı ölçümdür.

f)1 mV Darbe İşaret Testi Ve Tekrarlanabilirlik: Yazıcıdan otomatik olarak yazdırılan 1 mV genlikteki darbe işaret sinyalinin EKG çıktısından hesaplandığı ölçümdür.

Test’in Yapılışı  

 3.1 Kalitatif Ölçüm(Gösterge, Plastik Aksam, Kablo ve Aksesuar Kontrolü)

 EKG cihazının, çalışıp çalışmadığının kontrolü, sahip olduğu güç kablosunun, EKG elektrotlarının, tuş panelinin, yazıcısının kontrolleri, plastik aksam ve dış muhafazasının görsel muayenesi yapılır.

 3.2. Kantitatif Ölçüm(EKG Parametreleri’nin Ölçülmesi)

Görsel muayeneden geçen EKG cihazının elektriksel güvenlik testi, elektriksel güvenlik test prosedürüne uyularak yapılır. EGT’den geçen cihaz performans testlerine tabi tutulur.

3.2.1 Sinyaller’in Yeniden Üretilebilirliği (EN 60601-2-27(Madde 201.12.1.101.1))

 EKG cihazının sahip olduğu EKG kablosu Fluke Prosim 8 test cihazının EKG elektrot bağlantı noktalarına bağlanır, EKG cihazı açık konuma getirilir ve aşağıdaki adımlar sırasıyla uygulanır.

a)Fluke Prosim 8 test cihazının EKG menüsünde bulunan “Wave Group” bölümünden “Performance” moduna girilir.

b)Çıkan ekranda “Waveform” bölümünden “Triangle”(üçgen) dalga formu , “Rate” bölümünden ise frekans değeri 2 Hz seçilir.

c)“Amplitude” bölümünden genlik değeri 2 mV olacak şekilde ayarlanır.

d)EKG cihazı üzerindeki “Print” butonuna basılır ve EKG çıktısı alınır.

e)EKG çıktısı üzerinden Lead I, Lead II, V1, V2, V3, V4, V5, V6 numaralı üçgen dalga EKG derivasyonlarının maksimum ve minimum noktaları arasındaki karelerin sayımı yapılır ve sayılan kareler ölçüm şablonuna kaydedilir.

f)Aynı işlemler “Amplitude” değeri 1 mV ve 0,5 mV olacak şekilde tekrarlanır.

Uygunluk Kontrolü: İlgili standarda göre ölçüm şablonuna kaydedilen ölçüm sonuçlarının sapma miktarı, 0,1’den az olmalı veya ölçülen değerin, Referans(mV)x0,2’den az olması gerekmektedir.

3.2.2 Tarama Hızı(EN 60601-2-27(Madde 201.12.1.101.7))

a)Fluke Prosim 8 test cihazının EKG menüsünde bulunan “Wave Group” bölümünden “Performance” moduna girilir.

b)Çıkan ekranda “Waveform” bölümünden “Triangle”(üçgen) dalga formu, “Rate” bölümünden ise frekans değeri 2 Hz seçilir.

c)“Amplitude” bölümünden genlik değeri 2 mV olacak şekilde ayarlanır.

d)EKG cihazından tarama hızı belirlenir(tercihen 25 mm/sn) ve cihaz üzerinde bulunan “Print” butonuna basılarak EKG çıktısı alınır.

e)Çıktı üzerinde, bir periyottaki tek bir üçgen dalga sinyalinin başlangıç ve bitiş noktası arasındaki mesafe ölçülür. 25 mm/sn için ölçülmesi gereken değer 12,5 mm’dir.

f)Farklı beş noktadan ölçülen mesafe değerleri ölçüm şablonuna kaydedilir.

   Uygunluk Kontrolü: İlgili standartta, şablona kaydedilen(ölçülen) her bir sinyal mesafesinin (12,5 mm için) uygunluk sınırı ±1,25 mm olarak belirlenmiştir. Uygunluk değerlendirmesi bu doğrultuda yapılır.

 3.2.3 Frekans Cevabı(EN 60601-2-27(Madde 201.12.1.101.8))

a)Fluke Prosim 8 test cihazının EKG menüsünde bulunan “Wave Group” bölümünden “Performance” moduna girilir.

b)Çıkan ekranda “Waveform” bölümünden “Sine”(sinüs) dalga formu , “Amplitude” bölümünden genlik değeri 2 mV olacak şekilde ayarlanır.

c)“Rate” bölümünden ise frekans değeri 1 Hz seçilir.

d)EKG cihazından, ayarlanan sinüs dalga EKG sinyalinin çıktısı alınır ve çıktı üzerinden genlik değeri hesaplanarak ölçüm şablona kaydedilir.

e)Daha sonra aynı işlem 2 Hz ve 40 Hz frekans tekrarlanarak ölçüm sonuçları ölçüm şablonuna kaydedilir.

   Uygunluk Kontrolü: Şablona kaydedilen her bir genlik değeri arasındaki fark, kendinden önce ölçülen genlik değerinin %70’i ile %110’u arasında olmalıdır. Bu doğrultuda uygunluk durumuna karar verilir.

 3.2.4 QRS Tespiti(EN 60601-2-27(Madde 201.12.1.101.15))

a)Fluke Prosim 8 test cihazının EKG menüsünde bulunan ”Wave Group” bölümünden  “QRS Detection” seçilir. Genlik(Amplitude) değeri 1 mV, Darbe Genişliği(Width) değeri 100 ms olacak şekilde ayarlanır. Sırasıyla 30-60-80-120-200-250 bpm değerlerinde EKG sinyalleri test altındaki EKG cihazına uygulanır. Prosim 8’den uygulanan EKG sinyal değerleri EKG ekranı üzerinden okunur. Okunan bu değerler ölçüm şablonuna kaydedilir.

b)Prosim 8 kalibratörü genlik değeri 1 mV, darbe genişliği değeri 120 ms olacak şekilde ayarlanır ve aynı işlemler uygulanır.

c)Prosim 8 kalibratörü genlik değeri 2 mV, darbe genişliği değeri 100 ms olacak şekilde ayarlanır ve aynı işlemler uygulanır.

d)Prosim 8 kalibratörü genlik değeri 2 mV, darbe genişliği değeri 120 ms olacak şekilde ayarlanır ve aynı işlemler uygulanır. EKG cihazından okunan bpm değerleri ölçüm şablonuna kaydedilir.

   Uygunluk Kontrolü: EKG ekranından okunup ölçüm şablonuna kaydedilen EKG değerlerindeki sapma miktarları incelenir. Bu sapma miktarlarının < ±5 BPM olması gerekmektedir

 3.2.5 1 mV Darbe İşaret Testi Ve Tekrarlanabilirlik

 

 EKG cihazları, EKG sinyallerini yazdırmaya başlamadan önce yazıcıya standart 1 mV’luk darbe işareti gönderirler. Bu sinyal, yazıcı çıktısında en önce yazdırılır ve EKG çekimi yapan cihaz kullanıcısına, cihazın EKG sinyalini doğru yazdırıp yazdırmadığının bilgisini verir. Darbe işaret sinyalinin beş kez genlik hesabı yapılır ve ölçüm şablonuna kaydedilir.

 

  1. Ölçüm Sonuçları Ve Uygunluk Değerlendirmesi

 Nihai uygunluk değerlendirmesi, her bir test sonunda gerçekleştirilen uygunluk kontrolü ardından yapılır.

EKG kalibrasyonun nasıl yapıldığı ile ilgili video aşağıda mevcuttur.

https://www.youtube.com/watch?v=DPXpyGwRFmU

Please follow and like us: