Google Flutter – widget

İlk ders olarak giriş uygulamamızı gerçekleştirelim. Bu uygulamada basit bir şekilde widgetleri öğreneceğiz.

Flutter’da kod yazarken dikkat etmeniz gereken en önemli şey bu arayüzün noktalı virgüle (;) duyarlı olmasıdır. Yani kodlarınızın sonuna ; koymuş olmaya dikkat etmelisiniz.

// DERS - 1
// WİDGET GİRİS
import 'package:flutter/material.dart';
// material olursa Android görüntü.
// cupertino olursa IOS görüntü.
// Tasarımsal bir farklılıktır.

void main()
{
 String mesaj = "Merhaba ilk uygulamam ! ";
 runApp(MaterialApp(
  home: Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text(mesaj),
   ),
   body: Center(
    child: Text("Gövde Kısım"),
   ),
  ),
 )) ;

 // material.app sınıfı bu standartlara uygun bir çalışma ortamı kurar.
 // home : çalışacak olan kod bloğu/widget.
 // scaffold : menüsü, başlık
 // appbar : mavi kısımı ifade eder.
 // Flutter'da herkes Widget üzerine kuruludur.
 // Düzenleme sıralamamız :
 // MaterialApp --> home : Scaffold --> appBar : AppBar --> title: Text (....)
 // Buna ek olarak :
 // appBar altına body ekleyebiliriz.
 // Bu body kısmına bir "child" ekleyerek Text ekleyebiliriz.}

Uygulamanın çıktısı bu şekilde görünmelidir.

Please follow and like us: