I2C Nedir ?

LCD I2C

Özellikler:

  • 2 kablolu I2C veriyoluyla iletişim kurar.
  • Uygulama programlama arayüzü, LCD bileşeniyle uyumludur.
  • Tek bir bileşen, aynı I2C veri yolundan bir veya daha fazla LCD’yi çalıştırabilir.
  • NXP PCF 2119x ile komut formatı desteklidir.
  • I2C LCD bileşeni, 2 satıra 16 karakter LCD’yi çalıştırır.
  • I2C SCL ve SDA olmak üzere 2 kablolu bir iletişim yoluna sahiptir. Çalışması için toprağa yani GND bağlantısına da ihtiyaç duyulur.
  • SDA yani Data ve SCL yani Clock olmak üzere 2 adet kanal vardır.
  • Veri yollarının ikisi de çift yönlüdür. Yani veri gönderilip aynı zamanda da alınabilir.
  • I2C standart durumda 100kHz, fast konumda 400kHz ve high speed durumundaysa 3.4Mhz olan 3 farklı hızı destekler.

 

Bağlantı Örneği:


 

Please follow and like us: