Java – Şart Blokları

Belirli koşullara göre yazılım yazmak istiyorsak ;

  • if (eğer)
  • else if (aksi takdirde)
  • else (yoksa)

koşulları kullanılır. Bunu bir örnekle anlatalım. Mesela sayımız 20 olsun. Buna göre koşullar koyalım.

int sayi=20;

if ( sayi > 30)  // eğer sayı 30dan büyükse

   System.out.println(“Sayı 30’dan büyüktür.”); //bunu yaz

else if ( sayi == 30) // sayı 30a eşitse

   System.out.println(“Sayı 30’a eşittir. “); //bunu yaz

else // eğer hiç bir koşulu sağlamıyorsa

   System.out.println(“Sayı 30’dan küçüktür.”); //bunu yaz

 

*** Koşullarda eşitlik ile ilgili bir ifade kullanılırken == kullanılır.

 

Please follow and like us: