Java – Temel Veri Tipleri

Java’da 4 temel veri tipi bulunuyor. Bunlar;

  • int
  • char
  • float
  • double

Bazı özel tanımlamalar kullanarak diğer veri tipleri oluşturulur.

  • boolean
  • byte
  • short
  • long

Bu niteleyiciler sayesinde değişkenin bellekte kaplayacağı alan isteğe göre değiştirilebilinir.

short , long , int arasında uzunluk farkı bulunur.

Please follow and like us: