Gömülü Sistemler

Analog Giriş/Çıkış

Arduino UNO kartında  A0, A1, A2, A3, A4, A5 olmak üzere 6 adet analog pin bulunuyor. Bu pinler 0 ile 1023 arasında toplam 1024 adet sayısal değer alıyor ve veriyor. Pinleri giriş olarak kullanmak için void setup altında pinMode(pinno, INPUT); çıkış olarak kullanmak için pinMode(pinno, OUTPUT); ve void loop altında …

Devamı »

Dijital Giriş/Çıkış

Arduino UNO üzerinde 14 dijital giriş çıkış pini bulunuyor Bunların 6 tanesi PWM özelliğine sahip Dijital pinleri kullanmak için önce giriş veya çıkış olarak ayarlanması gerekiyor. Digital Giriş / Çıkış …

Devamı »

Arduino Programlama Dili Temelleri

Arduino programları üç ana bölümden oluşabilir: 1) Fonksiyonlar(işlevler) 2) Yapı 3) Değerler (değişkenler ve Sabitler ) Fonksiyonlar(İşlevler) Dijital Giriş/Çıkış pinMode() digitalWrite() digitalRead() Analog Giriş/Çıkış analogReference() analogRead() analogWrite() – PWM Due …

Devamı »

Const

Const önüne geldiği değişkenin daha sonra değişmesine engel olur. Yani sadece okunabilir yapar ve genelde Pi gibi sabit değerler ile pin tanımlamaları yapılırken  kullanılır. const float pi = 3.14;

Devamı »

Arduino Uno R3 kartının temel bileşenleri

Power USB : Arduino ile bilgisayarınız arasındaki iletişimi sağlar. Aynı zamanda USB üzerinden gereken gücü temin eder. Power Socket : Arduino’nun çalışması için gereken gücü, harici bir DC adaptör ile bu soket …

Devamı »

setup() Fonksiyonu

Setup() fonksiyonu, Arduino’ya yüklenmiş olan .ino uzantılı kod parçasının, Arduino başlatıldığında veya yeniden başlatıldığında ilk çalıştırılan kısmıdır. Setup() fonksiyonu, çalışma ortamını başlangıç için bizlere hazırlar ve görevini tamamladıktan sonra bir yeniden başlatmaya kadar tekrar …

Devamı »

Arduino’nun Besleme Kaynakları

Arduino’nun çalışması için gerekli olan enerji, Arduino’nun farklı besleme girişlerinden sağlanabilmektedir. Arduino’nun farklı besleme girişleri kullanılırken, bu girişe uygulanacak maksimum gerilimin bilinmesi gerekir. Eğer girişe uygulanması gereken gerilimden fazla bir …

Devamı »

Temel Arduino Fonksiyonları

Arduino geliştiricileri tarafından yazılmış bazı hazır fonksiyonlar vardır. Bu fonksiyonların yardımıyla yapmak istediğimiz işlemleri daha kolay yapabiliriz. Bazı genel fonksiyonlar için herhangi bir kütüphaneye ihtiyaç yoktur. Daha özel görevler için …

Devamı »

Direnç

Direnç : Bir şeye karşı gösterilen zorluktur. Her bir elektron, bir iletken içerisinde, uygulanan bir potansiyel farkın etkisiyle hareket ederken arka arkaya pek çok çarpışmalarla karşılaşır. Bu çarpışmalar, elektronun ilerlemesini …

Devamı »

Osiloskop

Osiloskop, elektrik gerilimindeki zamana bağlı olan değişimleri görebilmemizi sağlayan bir ölçüm cihazıdır. Gerilimin zamana bağlı olarak değişimini iki eksenli bir grafik olarak sunar. Osiloskoplar Analog osiloskop : Günümüzde tercih edilmese de, tıpkı …

Devamı »