Python Dersleri – 2

Values and Types

 • Bir değerin türünü öğrenmek için type kullanırız.
 • Örneğin: print(type(2)) dersek int cevabını alırız.
 • Örnek:
 • integer (int) : 2, 33135, …..
 • float : 3.14 ,5.25 , …
 • string : admin, diyot, …

 

Variables and Values

 • n  = 17
 • dersek eğer
 • n –> variable
 • 17 –> value

Statements Nedir ? 

 • Python yorumlayıcısının çalıştırabileceği kod birimleri.

ÖRNEK:

print ( 1 )

x = 2

print ( x )

şeklinde bir kod yazarsak bunun çıktısı

1

2

şeklinde olur.

 

OPERATÖRLER ve BAZI ÖZEL KARAKTERLER

 • + toplama
 • – çıkarma
 • * çarpma
 • / bölme (division )
 • // tam bölme ( quotient )
 • % mod alma ( remainder )
 • ** üs alma
 • # yorum satırına başlarken kullanılır.
 • \n alt satıra geçerken kullanılır
 • \t 4 boşluk bırakmak için kullanılır.

DEBUGGING

bad name  = ” admin ”  —-> bad name şeklinde bir değişken adı verilmez. Buradaki hata bir invalid taken hatasıdır.

month = 09 —-> integer ifade ederken sayının başına 0 koymayız. Buradaki hata bir invalid taken hatasıdır.

 

Örnek :

en = 17

boy = 12

print ( en //2 )        ——>  1

print (en / 2.0)        ——>  8.5

print (boy / 3 )        ——>  4.0

print (2*5 +1)          ——-> 11

 

Please follow and like us: