Python – Uygulama -1

Soru 1

Bir müşterinin aşağıdaki bilgileriyle ilgili değişkenleri oluşturunuz.

Müşterinin adı

Müşterinin soyadı

Müşterinin Adı Soyadı

Müşterinin Cinsiyeti

Müşterinin TcKİmlikNumarası

Müşterinin Doğum Yılı

Müşterinin Adresi

Müşterinin Yaşı

 

——————————— Cevap————————————

musteriAdi = ‘Can’
musteriSoyadi = ‘Admin’
musteriAdiSoyadi = musteriAdi + ‘  ‘ + musteriSoyadi
musteriCinsiyet = Erkek
musteriTcKimlik = 12345678910
musteriDogumYili = 2000
musteriAdres = ‘İzmir Karşıyaka’
musteriYas = 2020 – musteriDogumYili
———————————————————————
Soru 2
Aşağıdaki siparişlerin toplam bilgisini bulunuz
order1 => 546 TL
order2 => 47.77 TL
order3 => 4545 TL

—————————— Cevap ————————————-

order1 = 546
order2 = 47.77
order3 = 4545
toplam = order1 + order2 + order3
print (toplam)
Please follow and like us: