setup() Fonksiyonu

Setup() fonksiyonu, Arduino’ya yüklenmiş olan .ino uzantılı kod parçasının, Arduino başlatıldığında veya yeniden başlatıldığında ilk çalıştırılan kısmıdır. Setup() fonksiyonu, çalışma ortamını başlangıç için bizlere hazırlar ve görevini tamamladıktan sonra bir yeniden başlatmaya kadar tekrar çalıştırılmaz.

Yukarıdaki örnek  kod parçasında setup fonksiyonu kullanılarak Serial.begin() ile seri veri iletim hızının ayarlanması, pinMode() ile belirtilen pinin bir çıkış pini olarak kullanılacağının belirtilmesi ve servo.attach() tanımlanan servo nesnesinin hangi pini kullanacağının belirtilmesi yapılmıştır. Bu örnektende anlaşılacağı gibi setup() fonksiyonu ile ortam çalışmaya hazır hale getirilir.

Please follow and like us: