Tam Sayı Değişkeni

Tam sayı ile ilgili yazarken int kullanılır. Bunu örnekle açıklayalım.

int değişkenine bir ad veriyoruz .

Daha sonra bu ada ekranda yazılı olmasını istediğimiz sayı değerini yazıyoruz.

Ekrana yazdırmak için %d kullanıyoruz.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()

{

int sayi;

sayi = 150 ;

printf ( “%d”, sayi );

return 0;

}

Please follow and like us: