Temel Trigonometri – 1

Köken olarak Yunanca’ya dayanan “Trigonometri” üçgenin kenarları ve açıları arasındaki bağlantıyı konu edinen daldır.

Dik açının karşısındaki kenar ; Hipotenüs  (A)

Açının (b) karşısındaki kenar ; Karşı kenar (B)

Açının (c) kenarındaki hipotenüs dışındaki kenar ; Komşu kenar (C) olarak adlandıralım

Birbirini 90 dereceye tamamlayan iki açıdan birinin cosinüs’ü diğerinin sinüs’üne; birbirini 90 dereceye tamamlayan iki açıdan birinin tanjant’ı diğerinin cotanjant’ına eşittir.

 

 

 

Please follow and like us: